بایگانی برچسب: مقالات همایش مالیه شهرداری

ارائه طرح توجیهی مجتمع آب شیرین کن چابهار

bpd group

این مجتمع با مشارکت بخش خصوصی در چابهار در حال احداث و راه اندازی می باشد .

تهیه طرح توجیهی : شرکت مشاوره مهندسی طراحان بهینه fs- bpd group